Όροι Χρήσης


OΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ
1. Εφαρμογή
 
Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων της κατηγορίας POS της εταιρείας Viva Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΑΕ (εφεξής Viva), εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου, αρ. 18-20 ΤΚ 1512 με ΑΦΜ 998988329 / ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω του ιστοτόπου (website) www.vivawallet.com που ανήκει στη Viva Υπηρεσίες Πληρωμών ΑΕ (στο εξής VIVA PAYMENTS) που λειτουργεί ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος, νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήσfη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος της Viva θεωρείται ότι έχει αναγνώσει κατανοήσει, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. H υποβολή της παραγγελίας σας στη Viva συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
2. Αντικείμενο ηλεκτρονικού καταστήματος VIVA & Προϋποθέσεις χρήσης προϊόντων
 
Τα προϊόντα της κατηγορίας POS που διατίθενται προς πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Viva (καλούμενα στο εξής προϊόντα) αφορούν αποκλειστικά σε τερματικά χρέωσης καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων). Τα προϊόντα ακολουθούν τις προδιαγραφές που δημοσιεύονται αναλυτικά για καθένα από αυτά στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Viva και τις οποίες καλείστε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν την υποβολή της παραγγελίας σας. Tα προϊόντα απευθύνονται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες για χρήση που εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στην εμπορική επιχειρηματική ή ελευθέρα επαγγελματική τους δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας επιθυμούν να δέχονται πληρωμές με κάρτα. Τα προϊόντα λειτουργούν αποκλειστικά με τις Υπηρεσίες Πληρωμών που παρέχονται από την VIVA PAYMENTS. Προκειμένου να δεχθείτε πληρωμές με κάρτες με χρήση των προϊόντων προαπαιτείται αφενός να έχετε εγγραφεί και ταυτοποιηθεί ως Έμπορος στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με του εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις που αυτή δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο www.vivawallet.com, αφετέρου η μεταξύ σας Σύμβαση Συνεργασίας να βρίσκεται σε ισχύ. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας από τη VIVA PAMENTS ή/ και διακοπής παροχής υπηρεσιών πληρωμών προς την Επιχείρησή σας, ολικά ή μερικά, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο αυτό θα συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία χρήσης των προϊόντων που έχετε προμηθευτεί. Σε αυτή την περίπτωση τόσο η Viva όσο και η VIVA PAYMENTS ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσής σας φέρουν. Για το σκοπό αυτό πριν την αγορά των προϊόντων συνιστάται να έχετε τουλάχιστο ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στη VIVA PAYMENTS. Απαγορεύεται ρητώς η μεταπώληση προϊόντων καθώς και η μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Viva. Για λόγους ασφαλείας η Viva διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην υπηρεσία εκκαθάρισης συναλλαγών κάθε προϊόντος που πωλήθηκε σε Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες μέσω τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή της.
3. Παραγγελίες
 
Οι παραγγελίες λαμβάνονται αποκλειστικά: α)εγγράφως μέσω διαδικτύου με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.vivawallet.com , είτε β) Τηλεφωνικά στο σύντομο κωδικό 13855 ( από σταθερό ή κινητό) , H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την Viva από την στιγμή που θα λάβετε σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail. Οι ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη σας (εφόσον η παραγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου) και σε κάθε περίπτωση αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα διαφέρει από την αναγραφόμενη στην σελίδα του προϊόντος, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση. Υποχρεούστε να ελέγξετε το επιβεβαιωτικό e-mail και να ενημερώσετε αμέσως την Viva (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης του επιβεβαιωτικού e-mail) εγγράφως για οποιοδήποτε τυχόν λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση. Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, εφόσον αυτή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρακαλείστε να λάβετε γνώση των εξής στοιχείων: - Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του website δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. - Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. - Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τα αναγραφόμενα στο website Η Viva προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η Viva, δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον  ιστότοπο και www.vivawallet.com, και δεν δύναται να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία παρακαλείσθε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της VIVA στο 13855 από σταθερό και κινητό ή με αποστολή e-mail στο support@vivawallet.com.
4. Ακύρωση παραγγελίας
 
Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε στάδιο πριν την παραλαβή του προϊόντος από εσάς, καλώντας στο 13855 από σταθερό και κινητό ή με αποστολή e-mail στο support@vivawallet.com. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.
5. Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος
 
Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων στον προβλεπόμενο από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία χρόνο αποστολής. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η Viva, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 1-3 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ή «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές της Viva, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5-20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.
6. Εγγύηση Προϊόντων
 
  1. Ευθύνη της Viva (ως Πωλητή) για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων.
   Σε περίπτωση ευθύνης της Viva για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο αγοραστής δικαιούται κατ' επιλογήν του :α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί ή γνωστοποιηθεί εγγράφως εκ των προτέρων. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η Viva οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα καλείστε να επικοινωνήσετε με τη Viva αμέσως μετά την παράδοση και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών στο 13855 (από σταθερό και κινητό) ή στο support@vivawallet.com
  2. Ευθύνη της Viva (ως Πωλητή) σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος.
   1. Αν η βλάβη δηλωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, η Viva θα προβαίνει στην αντικατάσταση του από άλλο νέο προϊόν ίδιων ή παραπλήσιων τεχνικών προδιαγραφών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν με βλάβη να επιστραφεί με έξοδα και ευθύνη του χρήστη στη διεύθυνση που θα υποδείξει Viva, σε άριστη κατάσταση εντός της συσκευασίας που το παρέλαβε, η οποία θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και πλήρης περιεχομένων. Η Viva θα ελέγχει το επιστρεφόμενο προϊόν και τη συσκευασία του και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα αποστέλλει στον χρήστη το προϊόν αντικατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
   2. Αν η βλάβη δηλωθεί μετά την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, η Viva θα ελέγχει το προϊόν. Εφόσον η βλάβη δεν καλύπτεται από την προσφερόμενη εγγύηση, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 6.3 κατωτέρω, η Viva θα ενημερώνει τον χρήστη για το κόστος επισκευής. Αν η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση ή το κόστος επισκευής γίνεται αποδεκτό από τον χρήστη, η Viva θα επισκευάζει και θα επιστρέφει το προϊόν στον χρήστη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η αποστολή του προϊόντος στη Viva και η επιστροφή του στον χρήστη θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εναλλακτικά, η Viva μπορεί να αντικαταστήσει άμεσα το προϊόν με βλάβη με άλλο ίδιων ή παραπλήσιων τεχνικών προδιαγραφών, καινούριο ή επιδιορθωμένο. Στην περίπτωση αυτή, με την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης, ο χρήστης αποδέχεται ότι αναλαμβάνει το κόστος επισκευής που θα προκύψει από τον έλεγχο και το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της αξίας αγοράς του αρχικού προϊόντος.
  3. Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή
   Τα καινούρια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής (“διαρκή καταναλωτικά αγαθά”) συνοδεύονται υποχρεωτικά από την εγγύηση (“εμπορική εγγύηση”) του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που εμφανίζεται ως κατασκευαστής ("Προμηθευτής), σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, νομοθετικές διατάξεις.
7. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
 
Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (είτε μέσω διαδικτύου είτε τηλεφωνικά) αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον α) τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο και β) γνωστοποιήσετε εγγράφως στην Viva την απόφασή σας να υπαναχωρήστε από την παρούσα σύμβαση, Σε περίπτωση Υπαναχώρησης- θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα στην εταιρία "Smartec Α.Ε.” Φειδιππίδου 7, 124 61 - Χαϊδάρι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αναλόγως του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας, και ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως επί αποδείξει την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε . Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά σας, είτε με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού σας που θα γνωστοποιήσετε στην Viva ή κατευθείαν στην κάρτα που τυχόν χρησιμοποιήσατε.
8. Ανωτέρα Βία
 
Η Viva δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Viva ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Viva δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα δύναται να καταγγελθεί αζημίως από αμφότερα τα μέρη.
9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
 
H Viva διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
10. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Διασφάλιση Απορρήτου
 
  1. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό προϊόντων ή και η αγορά αυτών μέσω τηλεφώνου απαιτεί κοινοποίηση προς τη VIVA των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών, όπως ενδεικτικά π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό ελληνικού κινητού τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κλπ. 
  2. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε  συναλλαγής ο χρήστης παρέχει στη VIVA τη ρητή συγκατάθεσή του (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
  3. H VIVA λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.
  4. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συναινέσει με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε.
  5. Η ανάκληση της συναίνεσης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη στη διεύθυνση dpo@vivawallet.com προερχόμενο από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
  6. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από τη VIVA, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dpo@vivawallet.com από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 
  7. Η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματος να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη VIVA ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου. 
  8. Η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.
  9. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες της VIVA, είτε αυτά έχουν επιλεγεί από τον Χρήστη είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματά της και του έχουν κοινοποιηθεί (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κωδικοί πληρωμής, κωδικοί παραγγελίας, κωδικοί πρόσβασης κ.ά.), είναι αυστηρά προσωπικά και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τα προστατεύει από διαρροή, αντιγραφή, προσβολή και κοινοποίηση σε τρίτους.
11. Διάφορα
 
  1. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.
  2. Η Viva δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση μέρους των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρούσα και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ,σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Κατά τα λοιπά , κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.
  3. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).
12. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
 
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και οι διαφορές που τυχόν προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσης υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία ων δικαστηρίων της Αθήνας.
ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS)
1. Πεδίο Εφαρμογής
 
  1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά σε κάθε μίσθωση Συσκευών Τερματικών αποδοχής καρτών POS (εφεξής «Εξοπλισμός POS») μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αρ. 18-20, ΤΚ 15125, ΑΦΜ 998988329, ΔΟΥ Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ 006549001000 (εφεξής «VIVA»), ως εκμισθώτριας και κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του Επαγγελματία, ως μισθωτή (εφεξής «Επιχείρηση»).
2. Σύναψη μίσθωσης
 
  1. H Επιχείρηση δύναται να μισθώσει τον Εξοπλισμό POS από τη VIVA κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματoς, επιλέγοντας τον Εξοπλισμό POS κατ’ είδος και ποσότητα (τεμάχια) που επιθυμεί να μισθώσει, με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω προβλεπόμενους τρόπους:
   1. ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου της VIVA, www.vivawallet.com/pos
   2. τηλεφωνικά (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) μέσω του σύντομου τηλεφωνικού αριθμού 13855 ή των συμβεβλημένων με τη VIVA συνεργατών
   3. με επίσκεψη εκπροσώπου της στα σημεία λιανικής διάθεσης του Εξοπλισμού POS, ή
   4. κατόπιν επικοινωνίας με προωθητή- εκπρόσωπο της VIVA με φυσική παρουσία του ίδιου στην εγκατάσταση της Επιχείρησης.
   Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τον όρο 3.3. κατωτέρω, εκτός από τις περιπτώσεις (iii) και (iv), στις οποίες παραλαβή του Εξοπλισμού από την Επιχείρηση θα γίνεται ταυτόχρονα.
  2. Με την υποβολή αιτήματος μίσθωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκδίδεται ηλεκτρονικά από τη VIVA Δελτίο Παραγγελίας στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός παραγγελίας/ σύμβασης μίσθωσης, τα στοιχεία της Επιχείρησης (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ), τα στοιχεία παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση), o μισθούμενος Εξοπλισμός κατ’ είδος και ποσότητα, η διάρκεια μίσθωσης, η καθαρή αξία του μισθώματος, ο ΦΠΑ και η τελική αξία αυτού, ο τρόπος παραλαβής και τυχόν κόστος αποστολής.
  3. Mε την ενεργοποίηση του Εξοπλισμού POS, η Επιχείρηση δηλώνει διά του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε όρο που διατυπώνεται στο παρόν, η Επιχείρηση καλείται να απέχει από την υποβολή αιτήματος μίσθωσης και παραγγελίας Εξοπλισμού POS και σε κάθε περίπτωση από τη χρήση αυτού συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του.
  4. O Εξοπλισμός POS λειτουργεί αποκλειστικά για συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών από το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με την επωνυμία «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «VIVA PAYMENTS»). Συνεπώς, προκειμένου η Επιχείρηση να πραγματοποιεί συναλλαγές με χρήση του Εξοπλισμού POS, θα πρέπει αφενός να διαθέτει ενεργό και ταυτοποιημένο επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET στη VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, όπως αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό της ιστότοπο www.vivawallet.com και αφετέρου η μεταξύ τους σύμβαση συνεργασίας για την αποδοχή καρτών να είναι ισχυρή.
3. Δηλώσεις της VIVA
 
  1. Στο πλαίσιο του παρόντος, η VIVA παραχωρεί στην Επιχείρηση για τη διάρκεια, όπως προβλέπεται στον όρο 6 κατωτέρω, τη χρήση του Εξοπλισμού POS, έναντι καταβολής μισθώματος από την Επιχείρηση σύμφωνα με τον όρο 5 κατωτέρω.
  2. Η VIVA αναλαμβάνει να παραδώσει στην Επιχείρηση τον Εξοπλισμό POS χωρίς πραγματικά ελαττώματα, κατάλληλο για χρήση και εφοδιασμένο με τις προδιαγραφές και πιστοποιήσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς των Διεθνών Οργανισμών Καρτών (ενδεικτικά VISA, MASTERCARD) και βάσει αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας (ενδεικτικά PCI-DSS). Η VIVA θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διατηρεί αναλλοίωτα καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης όλα τα χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που φέρει ο Εξοπλισμός POS προκειμένου να είναι εφικτή η χρήση του.
  3. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος μίσθωσης ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά [όρος 2.1 (i) και (ii)], η VIVA αναλαμβάνει να παραδώσει τον Εξοπλισμό POS στην Επιχείρηση με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), εντός ευλόγου χρόνου και αναλόγως της διαθεσιμότητας, τον Εξοπλισμό POS και ειδικότερα στον τόπο που η Επιχείρηση δήλωσε κατά την υποβολή του αιτήματος. Τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν την Επιχείρηση. H VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης του Εξοπλισμού POS στην Επιχείρηση που αποδίδεται στον πάροχο υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή σε ανωτέρα βία.
  4. Εφόσον κατά τη διάρκεια της παρούσας, ο Εξοπλισμός POS εμφανίσει ελάττωμα ή παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία, τα οποία δεν οφείλονται στην εκ μέρους της Επιχείρησης κακή ή/και αντίθετη με την ενδεδειγμένη χρήση του, η VIVA αναλαμβάνει αναλόγως της βλάβης/ δυσλειτουργίας/ ελαττώματος, είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει τον προβληματικό Εξοπλισμό POS με άλλο ίδιων ή ισοδύναμων τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών, χωρίς επιβάρυνση της Επιχείρησης, εξαιρουμένων των μεταφορικών εξόδων, εντός ευλόγου χρόνου από την αναγγελία της στη VIVA. Η παράδοση του προς αντικατάσταση Εξοπλισμού POS, θα συνοδεύεται από Δελτίο Αποστολής στο οποίο θα αναφέρεται ο σειριακός αριθμός του νέου Εξοπλισμού αντικατάστασης καθώς και ο σειριακός αριθμός του Εξοπλισμού που αντικαθίσταται. Η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι της Επιχείρησης για κάθε θετική, αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη που η τελευταία υποστεί εξ αυτού του λόγου.
  5. Η VIVA δεν αποτελεί πιστωτικό, χρηματοδοτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών ή άλλης μορφής πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και συνεπώς ούτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συναλλαγές, χρεώσεις και πιστώσεις που πραγματοποιούνται με χρήση του Εξοπλισμού POS που μισθώνει η Επιχείρηση. Για ζητήματα σχετικά με συναλλαγές, χρεώσεις και πιστώσεις η Επιχείρηση θα απευθύνεται στη VIVA PAYMENTS.
  6. Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους της Επιχείρησης οποιουδήποτε όρου του παρόντος όπως ενδεικτικά σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη καταβολής από την Επιχείρηση του μισθώματος, η VIVA δύναται να αναστείλει τη λειτουργία του Εξοπλισμού POS που η Επιχείρηση μισθώνει ή / και να καταγγείλει αυτήν σύμφωνα με τον όρο 7 παρακάτω.
4. Δηλώσεις της Επιχείρησης
 
  1. H Επιχείρηση υποχρεούται να προβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης σε ορθή και επιμελή χρήση του Εξοπλισμού POS, τηρώντας τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται εντός της συσκευασίας καθώς και τις οδηγίες που αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com/pos για το συγκεκριμένο είδος Εξοπλισμού.
  2. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι θα χρησιμοποιεί τον ως άνω Εξοπλισμό POS για την άσκηση νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον προβλεπόμενο τόπο και σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
  3. Απαγορεύεται η εκ μέρους της Επιχείρησης πώληση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης του Εξοπλισμού POS προς οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και η εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων της ή η υποκατάσταση της στις υποχρεώσεις της εκ της παρούσας μίσθωσης από τρίτον.
  4. Η Επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει τη VIVA άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του Εξοπλισμού POS είτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της VIVA τηλεφωνικά μέσω του αριθμού 2117604000, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com.
  5. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή ή αντικατάσταση του Εξοπλισμού POS εξ αιτίας βλάβης, δυσλειτουργίας ή καταστροφής του που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης, το σχετικό κόστος θα βαρύνει την τελευταία.
  6. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Εξοπλισμού POS, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη VIVA και σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με το κόστος αντικατάστασής του.
  7. Η Επιχείρηση θα γνωστοποιεί στη VIVA εγγράφως και άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, οποιαδήποτε μεταβολή υποστεί στη νομική της μορφή, στην εκπροσώπησή της, καθώς και στην περιουσιακή ή την οικονομική της κατάσταση, και η VIVA δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης, εφόσον κρίνει κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι οι μεταβολές αυτές θίγουν τα συμφέροντά της.
  8. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία της κατά την υποβολή της παραγγελίας ή την παραλαβή του εξοπλισμού είναι τα αληθή και ισχύοντα και θα γνωστοποιεί στη VIVA εγγράφως οποιαδήποτε μεταβολή τους άμεσα και στο μέτρο που είναι εφικτό ακόμη και εκ των προτέρων. Τα στοιχεία αυτά θα ισχύουν από την περιέλευσή τους σε γνώση της VIVA.
  9. Η Επιχείρηση αποκτά αποκλειστικά και μόνο δικαίωμα χρήσης του Εξοπλισμού POS και κανένα άλλο δικαίωμα κυριότητας ή εκμετάλλευσης του Εξοπλισμού POS ή του εγκατεστημένου σε αυτόν λογισμικού.
  10. Απαγορεύεται ρητά κάθε παρέμβαση, επισκευή ή τροποποίηση του Εξοπλισμού ή του λογισμικού αυτού από την Επιχείρηση.
  11. Η χρήση του Εξoπλισμού POS θα γίνεται αποκλειστικά από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προς τούτο προσωπικό της Επιχείρησης.
5. Οικονομικοί όροι/ Μίσθωμα
 
  1. Η Επιχείρηση θα καταβάλλει στη VIVA μίσθωμα, το οποίο συμφωνείται εξαμηνιαίο, ανερχόμενο σε σταθερό ποσό που αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Παραγγελίας πλέον εφαρμοστέου ΦΠΑ.
  2. Η Επιχείρηση θα καταβάλλει στη VIVA το μίσθωμα, εντός των πρώτων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών κάθε μισθωτικού εξαμήνου. Το πρώτο μισθωτικό εξάμηνο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού.
  3. Η Επιχείρηση καταβάλλει στη VIVA το μίσθωμα κάθε εξαμήνου καθώς και κάθε άλλη χρέωσή της στο πλαίσιο της μίσθωσης (π.χ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έξοδα αποστολής) μέσω του επαγγελματικού λογαριασμού VIVA WALLET που τηρεί στη VIVA PAYMENTS. Η Επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό αυτό VIVA WALLET κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον όρο 5.2 ανωτέρω. Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για κάθε μίσθωμα θα εκδίδεται την πρώτη ημέρα κάθε μισθωτικού εξαμήνου και θα αποστέλλεται από τη VIVA στην Επιχείρηση με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ενδεικτικά αναφερόμενων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), της αποστολής μηνύματος μέσω του λογαριασμού VIVA WALLET της Επιχείρησης με τον οποίο συνδέεται ο Εξοπλισμός POS, γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που η Επιχείρηση έχει δηλώσει στη VIVA κλπ.
  4. Με την αποδοχή των παρόντων, η Επιχείρηση αποδέχεται και συναινεί στην εξόφληση των μισθωμάτων προς τη Viva και τυχών λοιπών εξόδων από τη μίσθωση, με αυτόματη χρέωση του επαγγελματικού της λογαριασμού VIVA WALLET που τηρείται στη VIVA PAYMENTS. Η ανωτέρω χρέωση διενεργείται με εντολή της VIVA ως δικαιούχου είσπραξης, κατ'εξουσιοδότηση της Επιχείρησης με βάση στοιχείων που η Viva θα διαβιβάζει στη VIVA PAYMENTS και ο λογαριασμός αυτός VIVA WALLET θα χρεώνεται ισόποσα με το εκάστοτε οφειλόμενο μίσθωμα και τυχόν λοιπές οφειλές, όπως αναγράφονται στο αντίστοιχο εκδοθέν Τιμολόγιο.
  5. Ειδικώς προβλέπεται ότι το μίσθωμα για το πρώτο μισθωτικό εξάμηνο θα καταβάλλεται από την Επιχείρηση το αργότερο κατά το χρόνο παράδοσης του Εξοπλισμού POS σ’ αυτήν με τους τρόπους που η VIVA θα της κοινοποιεί κατά την υποβολή του αιτήματος μίσθωσης.
6. Διάρκεια
 
  1. Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δύο (2) έτη και άρχεται από την παράδοση του Εξοπλισμού POS στην Επιχείρηση.
  2. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ανανεώνεται αυτόματα για δύο (2) έτη, εκτός εάν η Επιχείρηση δηλώσει εγγράφως στη VIVA τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την παρέλευση της συμβατικής διάρκειας του όρου 6.1, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτής. Για την ανανεούμενη μίσθωση θα ισχύει ως μίσθωμα, το προβλεπόμενο από τη VIVA για Εξοπλισμό POS του ίδιου τύπου, βάσει ισχύοντος τιμοκαταλόγου της κατά το χρόνο εκπνοής της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.
7. Καταγγελία
 
  1. To χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) πρώτων μηνών μίσθωσης από την έναρξη της ή την ανανέωσή της συμφωνείται ως υποχρεωτική ελάχιστη παραμονή στη σύμβαση μίσθωσης. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση καταγγείλει τη μίσθωση του Εξοπλισμού POS οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο εντός του διαστήματος αυτού, η καταγγελία αυτή για να είναι ισχυρή έναντι της VIVA θα πρέπει να είναι έγγραφη, με άμεση ισχύ από την κοινοποίησή της στη VIVA, η δε Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη VIVA το σύνολο των μισθωμάτων για όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης (όροι 6.1 και 6.2 ανωτέρω) πλέον ποινικής ρήτρας, ως ανέρχεται κατά το χρόνο της καταγγελίας και αναρτάται στη σελίδα χρεώσεων που αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση www.vivawallet.com. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, η Επιχείρηση δύναται να καταγγείλει εγγράφως τη μίσθωση οποτεδήποτε με άμεση ισχύ και άνευ καταβολής ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση αυτή όμως, το μίσθωμα για το μισθωτικό εξάμηνο εντός του οποίου η σύμβαση μίσθωσης καταγγέλλεται, καθίσταται απαιτητό και εάν έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.
  2. H VIVA δύναται να καταγγείλει τη μίσθωση εγγράφως και με άμεση ισχύ από την κοινοποίησή της στην Επιχείρηση στις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
   1. παραβίαση εκ μέρους της Επιχείρησης οποιουδήποτε όρου του παρόντος όπως ενδεικτικά μη εμπρόθεσμη ή μη καταβολή από την Επιχείρηση του μισθώματος όπως προβλέπεται στον όρο 5 ανωτέρω,
   2. πλημμελής χρήση του Εξοπλισμού από την Επιχείρηση,
   3. Καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας για την αποδοχή καρτών μεταξύ της Επιχείρησης και της VIVA PAYMENTS,
   4. Περιέλευση της Επιχείρησης ή κατάθεση αίτησης υπαγωγής της σε πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ισοδύναμη κατάσταση παύσης πληρωμών.
   Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη VIVA το σύνολο των μισθωμάτων για τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης όπως προβλέπεται στον όρο 6.1 ή 6.2 αντίστοιχα.
  3. Με την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης, η Επιχείρηση υποχρεούται να παύσει άμεσα τη χρήση του Εξοπλισμού POS και να παραδώσει αυτόν σε καλή κατάσταση στη VIVA στη διεύθυνση που θα υποδείξει η τελευταία καθώς και κάθε υλικό που της παρασχέθηκε στο πλαίσιο της μίσθωσης από την τελευταία, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, η VIVA δικαιούται ν' αξιώσει από την Επιχείρηση αποζημίωση ίση με την αξία του Εξοπλισμού POS πλέον φόρων και τελών. Εφόσον η Επιχείρηση παραδώσει τον Εξοπλισμό POS εντός της ως άνω προθεσμίας αλλά με φθορές που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη και συμφωνηθείσα χρήση, η VIVA θα δικαιούται ν' αξιώσει από την Επιχείρηση αποζημίωση ίση με την τιμή του Εξοπλισμού POS που ίσχυε κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης μίσθωσης πλέον φόρων και τελών.
8. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
 
  1. Η Επιχείρηση δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα και αζημίως από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη παραλαβής του Εξοπλισμού POS.
  2. Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής της, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει τη VIVA σχετικά εντός της ως άνω προθεσμίας, με σαφή προς τούτο δήλωση (π.χ. ταχυδρομική επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
  3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης της Επιχείρησης, η τελευταία θα πρέπει να επιστρέψει στη VIVA και συγκεκριμένα στη διεύθυνση της αποθήκης της («SMARTEC AE», Φειδιππίδου 7, 124 61 – Χαϊδάρι) τον Εξοπλισμό POS εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης στη VIVA της υπαναχώρησής της, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και θα επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του. Ο Εξοπλισμός POS θα παραδίδεται στη VIVA με ευθύνη της Επιχείρησης και σε κατάσταση ίδια με αυτή που παρελήφθη, ήτοι μη ενεργοποιημένος, εντός της συσκευασίας του, σε άριστη κατάσταση και με κάθε υλικό και παράρτημα που περιέχεται σε αυτή. Η VIVA θα επιστρέψει στην Επιχείρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την υπαναχώρηση της Επιχείρησης, όλα τα χρήματα που έλαβε από εκείνη στο πλαίσιο της μίσθωσης, με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε η Επιχείρηση κατά τη σύναψη της μίσθωσης.
9. Προσωπικά Δεδομένα
 
  1. H VIVA συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο δεδομένα και προσωπικά δεδομένα που η Επιχείρηση γνωστοποιεί στη VIVA με την εισαγωγή των αιτούμενων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων της Επιχείρησης και προσωπικών δεδομένων (σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή των εκπροσώπων αυτής) αποτελεί η προμήθεια του Εξοπλισμού POS. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων για την εκτέλεση κάθε  συναλλαγής η Επιχείρηση παρέχει στη VIVA τη ρητή συγκατάθεσή της (opt-in) για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η ίδια γνωστοποιεί για τον ως άνω σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του ν. 2472/1997 και της οικείας ελληνικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
  2. H VIVA λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων και τηρεί όλες τις αρχές σύννομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις έγγραφες οδηγίες και την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.
  3. H Επιχείρηση με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή της για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων και προσωπικών δεδομένων που η Επιχείρηση γνωστοποιεί στη VIVA, από τη VIVA ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η τελευταία για την επίτευξη των σκοπών της παρούσης. Η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει ή διαβιβάσει σε τρίτους ανωνυμοποιημένα τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται με τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, όπως π.χ. για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς.
  4. Η VIVA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που της γνωστοποίησε η Επιχείρηση για την εκ μέρους της αποστολή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων, εφόσον η Επιχείρηση έχει συναινέσει διά του νομίμου εκπροσώπου της με σχετική δήλωσή του στην ιστοσελίδα μας, την οποία μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει οποτεδήποτε. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτής και τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποίησε για την αποστολή τέτοιας ενημέρωσης, δύναται να αποστείλει διά του νομίμου εκπροσώπου της ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivawallet.com με την ένδειξη «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, μπορεί να πατήσει στην ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ» του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.
  5. Η συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί η Επιχείρηση στη VIVA είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  6. Η Επιχείρηση ή / και ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούνται οποτεδήποτε να αιτηθούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δεδομένα ή/ και προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, τα οποία τηρούνται στη VIVA, τους αποδέκτες τους, το σκοπό τήρησης και επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@vivawallet.com.
  7. Η VIVA επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα ή/ και προσωπικά δεδομένα της Επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρέχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων και προσωπικών δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, η οποία γίνεται με τα ίδια εχέγγυα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν και για τη VIVA ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Την ίδια πρόσβαση μπορεί να υποχρεωθεί να παράσχει από τις διωκτικές και αστυνομικές αρχές βάσει του νόμου.
  8. Η Επιχείρηση ενημερώνεται με τους παρόντες όρους ότι σε περίπτωση μη καταβολής των οφειλόμενων μισθωμάτων, η VIVA δικαιούται να γνωστοποιεί τα στοιχεία της Επιχείρησης και των νομίμων εκπροσώπων αυτής σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλόμενων μισθωμάτων.
  9. Η VIVA και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της μπορούν να προβούν στην καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ της με τον εκπρόσωπο της Επιχείρησης για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών ή/και απόδειξης μίας συνομιλίας ή/και μίας συναλλαγής τηρουμένων των εφαρμοστέων νομοθετικών διατάξεων κυρίως περί ενημέρωσης έναρξης και λήξης της καταγραφής. Η Επιχείρηση αποδέχεται την καταγραφή και αναλαμβάνει να ενημερώσει το σύνολο των προστηθέντων της σχετικά με την πιθανότητα της καταγραφής των συνομιλιών τους, επιπλέον των όποιων διαδικασιών ενημέρωσης περί έναρξης και λήξης της καταγραφής μίας συνομιλίας λαμβάνει η VIVA σε συμμόρφωση με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική νομοθεσία.  
10. Τροποποίηση όρων
 
  1. Η VIVA δικαιούται να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος οποτεδήποτε. Η τροποποίηση των όρων θα αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό της ιστότοπο και η Επιχείρηση υποχρεούται να ελέγχει τακτικά αυτόν. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν συμφωνεί με την εκάστοτε τροποποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 7 ανωτέρω.
11. Εφαρμοστέο Δίκαιο
 
  1. Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της μίσθωσης θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά κατά τόπον αρμόδια.
12. Λοιπές Διατάξεις
 
  1. Οι παρόντες όροι και το Δελτίο Παραγγελίας που εκδίδεται κατά την υποβολή αίτησης μίσθωσης αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο όλο.
  2. Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων, υπερισχύουν οι όροι του Δελτίου Παραγγελίας ως ειδικότεροι.
  3. Ακυρότητα όρου ή όρων του παρόντος δεν θίγουν το κύρος του συνόλου των όρων αυτού.
  4. Όλες οι κοινοποιήσεις από την Επιχείρηση προς τη VIVA θα πραγματοποιούνται είτε στη διεύθυνση της έδρας της υπό 1.1 ανωτέρω είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση possales@vivawallet.com.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
20% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
 
Η VIVA PAYMENTS προσφέρει στους Χρήστες που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET (Επαγγελματίες Χρήστες) τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες μέσω χρήσης τερματικών συσκευών POS έναντι προμήθειας μειωμένης κατά 20% σε  σχέση με τις προμήθειες των Τραπεζών (εφεξής «Προσφορά») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  1. Επιλέξιμοι Χρήστες: Η Προσφορά ισχύει για φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή που διαθέτει ατομική επιχείρηση και για νομικό πρόσωπο, το οποίο θα εγγραφεί ως Επαγγελματίας Χρήστης στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALLET  (“VIVA WALLET”) και θα ενεργοποιήσει επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από την 1/3/2017 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη VIVA PAYMENTS κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη VIVA PAYMENTS και προσκόμισης αντιγράφων μηνιαίων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μέσω των οποίων εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές κατά το τελευταίο έτος από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (εφεξής «Αντίγραφα Κινήσεων Τραπεζικού Λογαριασμού»). 
  2. Τράπεζα: Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
  3. Όροι Εφαρμογής: Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ένας Επιλέξιμος Χρήστης εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
   1. Η Προσφορά παρέχεται σε σύγκριση με τις τιμές προμηθειών (ποσοστό ανά συναλλαγή και τυχόν σταθερή αμοιβή) όπως απεικονίζονται στα προσκομιζόμενα Αντίγραφα Κινήσεων Τραπεζικού Λογαριασμού.
   2. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των πελατών του Επιλέξιμου Χρήστη και των καρτών αυτών (Card Present Συναλλαγές) με χρήση φυσικών τερματικών συσκευών POS, τις οποίες ο Χρήστης αυτός έχει προμηθευτεί από τη «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» είτε με αγορά είτε με μίσθωση.
   3. H Προσφορά βασίζεται στο προσκομιζόμενο Αντίγραφο Κινήσεων Λογαριασμού της συνεργαζόμενης με τον Επιλέξιμο Χρήστη Τράπεζας που προσφέρει το χαμηλότερο ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή για συναλλαγές με κάρτες των Διεθνών Οργανισμών Visa και ΜasterCard εκδόσεως έτερης Τράπεζας (διαφορετικής από της εκδότριας του προσκομιζόμενου Αντιγράφου Κινήσεων Λογαριασμού που προσφέρει τη χαμηλότερη προμήθεια). Εφόσον στο προσκομιζόμενο Αντίγραφο Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού που αποτελεί τη βάση υπολογισμού της Προσφοράς, περιέχεται και σταθερή αμοιβή της Τράπεζας, τότε η Προσφορά θα ισχύει και για την επιβαλλόμενη σταθερή αμοιβή ανά συναλλαγή.
   4. To ύψος της Προσφοράς, ως προς το ποσοστό προμήθειας ανά συναλλαγή, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ύψους της διατραπεζικής προμήθειας (interchange fee) πλέον των χρεώσεων που επιβάλλονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς VISA και MasterCard (οι οποίες κατά περίπτωση κυμαίνονται από 0,1% έως 0,4%) πλέον ποσοστού 0,4%.
  4. Διαδικασία Εφαρμογής: Κατά το χρόνο εκκαθάρισης κάθε συναλλαγής ενός Επιλέξιμου Χρήστη, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει προμήθεια με έκπτωση κατά τα ισχύοντα στην Προσφορά. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές (Card Not Present), η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει τον Επιλέξιμο Χρήστη με την προβλεπόμενη στον Τιμοκατάλογο Χρεώσεων προμήθεια που εκάστοτε ισχύει εκτός Προσφοράς. 
  5. Διάρκεια Προσφοράς: Η Προσφορά για κάθε Επιλέξιμο Χρήστη άρχεται να ισχύει από την πρώτη (1η) ή την δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται της ημερομηνίας εγγραφής του Επιλέξιμου Χρήστη και ενεργοποίησης του επαγγελματικού λογαριασμού VIVA WALLET (εφεξής «Ημερομηνία Έναρξης της Προσφοράς»). H διάρκεια της Προσφοράς για κάθε Επιλέξιμο Χρήστη είναι ίση με ένα έτος από την ημερομηνία ‘Εναρξης της Προσφοράς και ανανεώνεται αυτόματα έως την κατάργηση της Προσφοράς από τη VIVA PAYMENTS για οποιονδήποτε λόγο.  Μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας, η VIVA PAYMENTS έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να εξετάσει  το ύψος του ετήσιου όγκου των συναλλαγών που πραγματοποίησε ο Επιλέξιμος Χρήστης και εκκαθαρίστηκαν με χρήση των Υπηρεσιών Πληρωμών της VIVA PAYMENTS σε σχέση με τον εκτιμώμενο ετήσιο όγκο συναλλαγών όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα Αντίγραφα Κινήσεων Τραπεζικού Λογαριασμού και να  διατηρήσει,  τροποποιήσει ή  καταργήσει την Προσφορά.
  6. Η Προσφορά αυτή όπως ισχύει δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ειδική προσφορά της VIVA PAYMENTS.
  7. Τροποποίηση όρων: Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της Προσφοράς ή και να καταργήσει αυτήν οποτεδήποτε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήστης της VIVA PAYMENTS που δημοσιεύονται εδώ. Εφόσον εντός της οριζόμενης προθεσμίας ο Επιλέξιμος Χρήστης δεν προβεί σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας του με τη VIVA PAYMENTS, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της Προσφοράς και τη συνακόλουθη χρέωσή του, όπως αυτή θα προκύπτει δυνάμει των τροποποιημένων όρων της Προσφοράς ή του εκάστοτε ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων κατόπιν κατάργησής της.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 0%-700 ΕΥΡΩ
 
Ημ/νία λήξης προσφοράς: 10 Ιανουαρίου 2018
Η VIVA PAYMENTS παρέχει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έναντι μηδενικής προμήθειας συναλλαγές με κάρτες με χρήση τερματικών συσκευών VIVA WALLET POS που μισθώνουν από τη VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «Ειδική προσφορά 0%-700€») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  1. Προϋποθέσεις ισχύος Ειδικής Προσφοράς 0%-700€
   1. Η Πρόσφορά ισχύει για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής «Επιχειρήσεις») τα οποία από 30/06/2017 και εξής α) θα εγγραφούν ως Επαγγελματίες Χρήστες στη VIVA PAYMENTS (σύμφωνα με τους όρους χρήσης VIVA WALLET https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms) και β) θα προμηθευτούν συσκευή τερματικού VIVA WALLET POS με μίσθωση, σύμφωνα με τους ΟΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS)  (https://www.vivawallet.com/el-gr/posterms). Ως έναρξη μίσθωσης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου παραγγελίας της Επιχείρησης για τερματικό VIVA WALLET POS.
   2. H Ειδική Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η Επιχείρηση με χρήση του τερματικού VIVA WALLET POS και φυσική παρουσία κατόχου και κάρτας, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει αθροιστικά το ανώτατο όριο των επτακοσίων ευρώ (€ 700) ανά ημερολογιακό μήνα. Το ανώτατο αθροιστικό όριο αξίας των συναλλαγών για το οποίο εφαρμόζεται η μηδενική προμήθεια ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό μήνα.
   3. Η Ειδική Προσφορά 0% δύναται να εφαρμοστεί ακόμη και επί τμηματικής αξίας μίας συναλλαγής εφόσον κατά το υπόλοιπο αυτής υπερβαίνει το ως άνω όριο.
   4. Για συναλλαγές της Επιχείρησης εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα οι οποίες πραγματοποιούνται είτε καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των €700 είτε κατά παρέκκλιση του όρου 1.1.2., η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει την εκάστοτε προβλεπόμενη προμήθεια βάσει του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων, εκτός αν άλλως έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. 
  2. Διαδικασία εφαρμογής ειδικής προσφοράς: Η μηδενική προμήθεια επί της αξίας κάθε συναλλαγής που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο 1.1 του παρόντος ανωτέρω, θα εφαρμόζεται από τη VIVA PAYMENTS κατά το χρόνο εκκαθάρισης αυτής. Για τις λοιπές συναλλαγές που δε συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά του όρου 1.1, η VIVA PAYMENTS θα επιβάλλει στην Επιχείρηση την προβλεπόμενη στον Τιμοκατάλογο Χρεώσεων προμήθεια που εκάστοτε ισχύει. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει διαφορετικό τρόπο υλοποίησης της Προσφοράς. 
  3. Διάρκεια ειδικής προσφοράς: Η Προσφορά ισχύει για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έναρξη μίσθωσης της συσκευής τερματικού VIVA WALLET POS σύμφωνα με τον όρο 1.1.1. ανωτέρω. 
  4. Τροποποίηση όρων: Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της Ειδικής Προσφοράς 0%-700€ ή και να καταργήσει αυτήν οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόφαση της VIVA PAYMENTS για κατάργηση της Προσφοράς θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com δέκα (10) ημέρες πριν την εφαρμογή της. Εφόσον η Επιχείρηση εξακολουθήσει να προβαίνει σε συναλλαγές μέσω του τερματικού VIVA WALLET POS μετά την εφαρμογή της τροποποίησης/ κατάργησης, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της Προσφοράς και τη συνακόλουθη χρέωσή του, όπως αυτή θα προκύπτει δυνάμει των τροποποιημένων όρων της Προσφοράς ή του εκάστοτε ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων κατόπιν κατάργησής της. 
  5. Λοιποί όροι: Η παρούσα Προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές της VIVA PAYMENTS, εκτός εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά.
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ»
 
Η VIVA PAYMENTS παρέχει σε επιχειρήσεις, εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες τη δυνατότητα να δέχονται πληρωμές με κάρτες στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είτε με χρήση τερματικών συσκευών VIVA WALLET POS είτε ηλεκτρονικά έναντι έως και μηδενικής προμήθειας εκκαθάρισης συναλλαγών («0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  1. Προϋποθέσεις ισχύος Προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ
   1. Η Προσφορά ισχύει για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET ως Επαγγελματίας Χρήστης στη VIVA PAYMENTS (σύμφωνα με τους όρους χρήσης VIVA WALLET https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms) και  αποδέχεται πληρωμές με κάρτες VISA, MasterCard, Maestro με χρήση των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με κάρτα της VIVA PAYMENTS (εφεξής «Επιχείρηση»). 
   2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ αποτελεί η χρήση σε αγορές και πληρωμές από την Επιχείρηση της χρεωστικής εταιρικής κάρτας VIVA Company Debit Card (εφεξής «Κάρτα»), η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά της. Επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν στο όνομά τους Κάρτα ή που δεν κάνουν χρήση αυτής, δεν δύνανται να επωφεληθούν της Προσφοράς.
   3. H Προσφορά 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ τίθεται σε ισχύ από 02/07/2018 έως 31/12/2018 και εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές που εισπράττει η Επιχείρηση για το διάστημα ισχύος της, με χρέωση προσωπικών (personal) καρτών πληρωμών που φέρουν τα σήματα VISA, ΜasterCard, Maestro και έχουν εκδοθεί από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με χρήση φυσικών συσκευών τερματικών VIVA WALLET POS είτε ηλεκτρονικά (online) (εφεξής «Συναλλαγές»). Στις Συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται όσες Συναλλαγές δεν έχουν εκκαθαριστεί έως την εκάστοτε ημέρα υπολογισμού και ώρα 02.00 πμ καθώς και όσες παραμένουν δεσμευμένες από τη VIVA PAYMENTS για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης εξαιρούνται όσες Συναλλαγές πραγματοποιούνται με χρέωση εταιρικών (business) καρτών πληρωμής. Ομοίως δεν συμπεριλαμβάνονται στις Συναλλαγές οι αναλήψεις μετρητών με χρήση της κάρτας από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ATMs), οι ερωτήσεις υπολοίπου και οι αλλαγές PIN της Κάρτας.
   4. Δυνατότητα χρήσης της Προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ έχουν όλες οι Επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο και Ρουμανία. 
   5. Ως προμήθεια εκκαθάρισης νοείται η προβλεπόμενη από τη VIVA PAYMENTS χρέωση εκκαθάρισης ανά τύπο συναλλαγής, όπως δημοσιεύεται και ισχύει στον εκάστοτε Τιμοκατάλογό της, στο διαδικτυακό ιστότοπο www.vivawallet.com, ή η χρέωση που τυχόν έχει συμφωνηθεί με την Επιχείρηση δυνάμει μεταξύ τους ειδικής συμφωνίας.   
  2. Διαδικασία Εφαρμογής Προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ
   1. Η Προσφορά 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ισχύει ως επιστροφή ποσοστού επί του ποσού της χρεωθείσας από τη VIVA PAYMENTS προμήθειας, για την εκκαθάριση του συνόλου των Συναλλαγών που η Επιχείρηση εισέπραξε από 02.07.2018 έως την ημέρα υπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιχείρηση, κατά το ίδιο διάστημα, έχει προβεί σε αγορές/ πληρωμές με χρήση της Κάρτας της. Στην αξία των πληρωμών της Επιχείρησης με την Κάρτα, λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι την ημέρα υπολογισμού και έως ώρα 02.00 πμ το αργότερο, ενώ δεν προσμετρώνται όσες η αξία των οποίων επιστράφηκε για οποιοδήποτε λόγο στην Επιχείρηση ως κάτοχο της Κάρτας. Ως «ημέρα υπολογισμού» της επιστροφής ποσού της χρεωθείσας προμήθειας για κάθε Επιχείρηση λογίζεται η Κυριακή. 
   2. Συνεπώς, κάθε ημέρα υπολογισμού από την έναρξη ισχύος της Προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ, η VIVA PAYMENTS θα υπολογίζει για κάθε Επιχείρηση το επιστρεπτέο ποσοστό από την χρεωθείσα προμήθεια το οποίο θα αντιστοιχεί στην αναλογία του συνόλου της αξίας των πληρωμών της Επιχείρησης με την Κάρτα από 02.07.2018 έως την ημέρα υπολογισμού προς τη συνολική αξία των Συναλλαγών που εισέπραξε εντός του ίδιου διαστήματος. Το ποσοστό επιστροφής προμήθειας μπορεί να ανέλθει έως και 100%, εφόσον η Επιχείρηση προβεί σε πληρωμές με την Κάρτα της ίσης αξίας με τη συνολική αξία των Συναλλαγών που εισέπραξε εντός του ίδιου διαστήματος. 
   3. H VIVA PAYMENTS εφαρμόζει την Προσφορά 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ απολογιστικά, συνεπώς κατά το χρόνο ολοκλήρωσης και εκκαθάρισης οποιασδήποτε Συναλλαγής που ειπράττει η Επιχείρηση, η VIVA PAYMENTS χρεώνει την προβλεπόμενη προμήθεια εκκαθάρισης. Οποιοδήποτε επιστρεπτέο ποσό προκύψει δυνάμει της Προσφοράς 0% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ θα πιστώνεται κατά την ημέρα υπολογσιμού στο λογαριασμό VIVA WALLET της Επιχείρησης.
  3. Τροποποίηση όρων
  4. Η VIVA PAYMENTS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της προσφοράς οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της προσφοράς θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com και θα ισχύει άμεσα από την ανάρτησή της.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
 
Ημ/νία λήξης προσφοράς:
10 Ιανουαρίου 2018
Η  VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ (στο εξής «VIVA PAYMENTS»)  σε  συνεργασία με την  VIVA HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (στο εξής «VIVA  SERVICES») προσφέρει στους Χρήστες που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET (Επαγγελματίες Χρήστες) και δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Φαρμακείων, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτες, με φυσική παρουσία του πελάτη, μέσω χρήσης τερματικών συσκευών POS έναντι  ειδικών όρων (εφεξής «Προσφορά»)  υπό του ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
 
  1. Επιλέξιμοι Χρήστες: Η Πρoσφορά ισχύει για οποιοδήποτε  φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται με κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα» ή παρεμφερή δραστηριότητα προκύπτουσα από τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς του που θα προσκομίσει στη VIVA PAYMENTS, το οποίο θα εγγραφεί ως Επαγγελματίας Χρήστης στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALLET (“VIVA WALLET”) και θα ενεργοποιήσει επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 15/04/2017 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com.
  2. Διάρκεια Προσφοράς /Ελάχιστο διάστημα Παραμονής: Η  Προσφορά  ισχύει για νέους πελάτες που θα  εγγραφούν και θα ενεργοποιήσουν επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 15/04/2017. Για τους Επιλέξιμους Χρήστες που θα  ενταχθούν στην Προσφορά η ελάχιστη διάρκεια παραμονής τους σε αυτή συμφωνείται 3ετής (36 μήνες) με σημείο έναρξης τη χρονική στιγμή εγγραφής τους στο VIVA WALLET και ενεργοποίησης του σχετικού επαγγελματικού τους λογαριασμού.
  3. Περιγραφή  Προσφοράς:
   1. Η Προφορά εφαρμόζεται   για το σύνολο των συναλλαγών  που  πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία των πελατών του Επιλέξιμου Χρήστη και των καρτών αυτών (Card Present Συναλλαγές) με χρήση φυσικών τερματικών συσκευών POS που έχει προμηθευτεί από τη  VIVA SERVICES) κατόπιν  υποβολής προς αυτή σχετικού αιτήματος.
   2. Η Προσφορά  αφορά σε δύο διακριτές κατηγορίες Επιλέξιμων Χρηστών,  αναλόγως του τύπου τερματικού POS που  θα επιλέξουν από την VIVA SERVICES:
    1. Κατηγορία Α: Επιλέξιμοι Χρήστες με ενσύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS
    2. Κατηγορία Β: Επιλέξιμοι Χρήστες με ασύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS
   3.  Οι οικονομικοί όροι της Προφοράς καθ΄ όλο το τριετές διάστημα ισχύος της (36 μήνες)  διαμορφώνονται  ως εξής:
    1. Χρεώσεις από VIVA PAYMENTS για την εκκαθάριση των συναλλαγών: για όλο  το διάστημα ισχύος (36 μήνες) και για  όλους του Επιλέξιμους Χρήστες  ανεξαιρέτως, εφαρμόζεται αμοιβή /κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 0,70%  επί της αξίας της (ισχύει  για το σύνολο των  πιστωτικών και χρεωστικών καρτών  Visa και ΜasterCard που έχουν εκδοθεί από  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα στην Ελλάδα ρητώς εξαιρουμένων των  εταιρικών καρτών. Για το σύνολο των  εταιρικών καρτών  VISA- MASTERCARD και  καρτών VISA & MasterCard έκδοσης  από χρηματοπιστωτικό  Ίδρυμα του Εξωτερικού  θα ισχύει αμοιβή/κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 1,50%  επί της αξίας της).
    2. Χρεώσεις από VIVA SERVICES για τη μίσθωση του τερματικού POS:
     i)  Για το 1ο έτος (ήτοι για τους πρώτους 12 μήνες), για όλους τους Επιλέξιμους Χρήστες ανεξαρτήτου κατηγορίας (κατηγορίες Α  & Β ανωτέρω) δε θα επιβάλλεται μίσθωμα στον Επιλέξιμο Χρήστη όσον αφορά τη μίσθωση του τερματικού POS.
     ii)   Για το 2ο έτος ισχύος (ήτοι από το 13ο έως και τον 24ο μήνα)  οι οικονομικοί  όροι της προσφοράς  διαμορφώνονται ανάλογα με τη συνολική αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστη που εκκαθαρίστηκαν μέσω της VIVA  PAYMENTS με φυσική παρουσία των πελατών (Card Present Συναλλαγές) κατά το  1ο  έτος ισχύος της. Συγκεκριμένα:  
     Α)  Εάν  τη συνολική  αξία των συναλλαγών υπερέβη το ποσό των €15.000 τότε δε θα επιβάλλεται μίσθωμα στον Επιλέξιμο Χρήστη όσον αφορά τη μίσθωση του  τερματικού POS
     Β)  Εάν  τη συνολική  αξία των συναλλαγών ήταν μικρότερη του ποσού των €15.000  τότε  θα επιβάλλεται μίσθωμα στον Επιλέξιμο Χρήστη του τερματικού POS  ίσο με €8,99 € μήνα  για τους Επιλέξιμους χρήστες της κατηγορίας Α  και €14,99 €/μήνα για τους Επιλέξιμους χρήστες της κατηγορίας Β.
     Oι προαναφερθείσες χρεώσεις επιβαρύνονται επιπλέον με το νόμιμο ΦΠΑ.
     iii) Για το 3ο έτος ισχύος (ήτοι από το 24ο έως και τον 36ο μήνα) οι οικονομικοί  όροι της προσφοράς διαμορφώνονται ανάλογα με τη συνολική αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστη που εκκαθαρίστηκαν μέσω της VIVA  PAYMENTS με φυσική παρουσία των πελατών (Card Present Συναλλαγές) κατά το  2ο  έτος ισχύος της. Αναλόγως του αν η αξία των συναλλαγών κατά το 2ο έτος ισχύος υπερέβη ή όχι το ποσό των €15.000 εφαρμόζονται αναλογικά οι ίδιες χρεώσεις με το 2ο έτος  ισχύος κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο ii/Β ανωτέρω.
  4. Διαδικασία Εφαρμογής Χρεώσεων  και Λοιπών  Ορων της Προσφοράς: 
   1. από τη VIVA PAYMENTS:  Κατά το χρόνο εκκαθάρισης κάθε συναλλαγής ενός Επιλέξιμου Χρήστη, η VIVA PAYMENTS θα χρεώνει τον Επιλέξιμο Χρήστη με την προβλεπόμενη αμοιβή που ισχύει για την Προσφορά  σύμφωνα με την ενότητα 1.3.3.2.i ανωτέρω. 
   2. από τη VIVA SERVICES: για καθένα από το 2ο και 3ο έτος ισχύος της Προσφοράς, όπου πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για  την εφαρμογή χρέωσης μίσθωσης του τερματικού POS το μίσθωμα συμφωνείται μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται από τον Επιλέξιμο Χρήστη στην αρχή  εκάστους μηνός. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης από πλευράς του Επιλέξιμου Χρήστη  για οποιοδήποτε  λόγο, και αναλόγως  της χρονικής στιγμής που θα συντελεστεί το γεγονός αυτό, ο Επιλέξιμος Χρήσης  οφείλει να καταβάλει στο ακέραιο στη VIVA SERVICES τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της ελάχιστης διάρκειας παραμονής στην Προσφορά.  
   Πλέον των όρων της παρούσας Προσφοράς εφαρμόζονται επιπρόσθετα το σύνολο των λοιπών όρων της VIVA PAYMENTS [ΟΡΟΙ VIVA WALLET ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ] και  της VIVA SERVICES  [ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS)] που δημοσιεύονται στον  παρόντα  διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com των οποίων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα. Σε περίπτωση αντιφατικών διατάξεων υπερισχύουν οι όροι της Προσφοράς ως ειδικότεροι.
  5. Η παρούσα Προσφορά όπως ισχύει δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη ειδική προσφορά της VIVA PAYMENTS και της VIVA SERVICES.
  6. Τροποποίηση όρων: Η VIVA PAYMENTS και η VIVA SERVICES διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους της Προσφοράς ή και να καταργήσουν  αυτή οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή απόφασή τους  για κατάργηση της Προσφοράς θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.vivawallet.com δέκα (10) ημέρες πριν την εφαρμογή της. Για Επιλέξιμους Χρήστες που έχουν ήδη ενταχθεί στη Προσφορά  οποιαδήποτε τροποποίηση  θα  εφαρμόζεται τουλάχιστο ένα (1) μήνα μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα  διαδικτυακό τόπο. Εφόσον εντός της ως άνω προθεσμίας ο Επιλέξιμος Χρήστης δεν προβεί σε καταγγελία της σύμβασης συνεργασίας του με τη VIVA PAYMENTS και τη VIVA SERVICES εξακολουθήσει να προβαίνει σε συναλλαγές μέσω αυτής μετά την παρέλευση της προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της Προσφοράς και τη συνακόλουθη χρέωσή του, όπως αυτή θα προκύπτει δυνάμει των τροποποιημένων όρων της Προσφοράς ή του εκάστοτε ισχύοντος Τιμοκαταλόγου Χρεώσεων κατόπιν κατάργησής της.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
 
Ημ/νία λήξης προσφοράς:
10 Ιανουαρίου 2018
Εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
 
  1. Επιλέξιμοι Χρήστες: οποιοδήποτε  φυσικό πρόσωπο που είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται με κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)» ή παρεμφερή δραστηριότητα προκύπτουσα από τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς του που θα προσκομίσει στη VIVA PAYMENTS, το οποίο θα εγγραφεί ως Επαγγελματίας Χρήστης στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALLET (“VIVA WALLET”) και θα ενεργοποιήσει επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 28/04/2017 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com.
  2. Διάρκεια Προσφοράς /Ελάχιστο διάστημα Παραμονής: ισχύει για νέους πελάτες που θα  εγγραφούν και θα ενεργοποιήσουν επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 28/04/2017. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα της προσφοράς ορίζεται 3ετής (36 μήνες, με σημείο έναρξης τη χρονική στιγμή εγγραφής τους στο VIVA WALLET και ενεργοποίησης του σχετικού επαγγελματικού τους λογαριασμού.
  3. Οικονομικοί όροι της  Προσφοράς:
   1. Χρεώσεις από VIVA PAYMENTS για την εκκαθάριση των συναλλαγών: για όλο  το διάστημα ισχύος (36 μήνες) και για  όλους του Επιλέξιμους Χρήστες  ανεξαιρέτως, εφαρμόζεται αμοιβή /κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 0,65%  επί της αξίας της (ισχύει για το σύνολο των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών  Visa και ΜasterCard που έχουν εκδοθεί από  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα στην Ελλάδα ρητώς εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών. Για το σύνολο των εταιρικών καρτών VISA- MASTERCARD και καρτών VISA & MasterCard έκδοσης από χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού  θα ισχύει αμοιβή/κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 1,50%  επί της αξίας της).
   2. Χρεώσεις από VIVA SERVICES για  τη μίσθωση του τερματικού POS: Για το 1ο έτος (ήτοι για τους πρώτους 12 μήνες) ισχύος της Προσφοράς για τη μίσθωση του τερματικού POS που θα επιλέξει ο Επιλέξιμος Χρήστης από τη VIVA SERVICES δε θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη. Για τα επόμενα έτη για τη διαμόρφωση των όρων της Προσφοράς το ετήσιο όριο τζίρου ορίζεται στο ποσό των €9.000. Εφόσον η συνολική αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστη που εκκαθαρίζονται μέσω της VIVA PAYMENTS με φυσική παρουσία των πελατών (Card Present Συναλλαγές) κατά το 1ο και 2ο έτος ισχύος της  Προσφοράς υπερβαίνει ετησίως το προαναφερθέν ποσό τότε αντίστοιχα για το 2ο και 3ο έτος ισχύος της Προσφοράς, για τη μίσθωση του τερματικού POS δε θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη. Εάν  η συνολική  αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστου που εκκαθαρίζονται μέσω της VIVA PAYMENTS με φυσική παρουσία των πελατών κατά το 1ο και 2ο έτος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερη του ποσού των €9.000 ετησίως, τότε για το 2ο και το 3ο έτος ισχύος της Προσφοράς αντίστοιχα θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη για τη μίσθωση του τερματικού POS ίσο με α) 6,99€/μήνα για μικρό φορητό τερματικό POS, β) 8,99€/μήνα για ενσύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS και γ) 14,99€/μήνα για ασύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS.
    Oι προαναφερθείσες χρεώσεις επιβαρύνονται επιπλέον με το νόμιμο ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι ίδιοι όροι της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ που αναφέρονται ανωτέρω.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ
 
Ημ/νία λήξης προσφοράς:
10 Ιανουαρίου 2018
Εφαρμόζονται οι ίδιοι όροι της  ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
 
  1. Επιλέξιμοι Χρήστες: οποιοδήποτε  φυσικό πρόσωπο που είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται με κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων» ή παρεμφερή δραστηριότητα προκύπτουσα από τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς του που θα προσκομίσει στη VIVA PAYMENTS, το οποίο θα εγγραφεί ως Επαγγελματίας Χρήστης στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι VIVA WALLET (“VIVA WALLET”) και θα ενεργοποιήσει επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 28/04/2017 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com.
  2. Διάρκεια Προσφοράς /Ελάχιστο διάστημα Παραμονής: ισχύει για νέους πελάτες που θα  εγγραφούν και θα ενεργοποιήσουν επαγγελματικό λογαριασμό VIVA WALLET από 28/04/2017. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα της προσφοράς ορίζεται 3ετής (36 μήνες), με σημείο έναρξης τη χρονική στιγμή εγγραφής τους στο VIVA WALLET και ενεργοποίησης του σχετικού επαγγελματικού τους λογαριασμού.
  3. Οικονομικοί όροι της  Προσφοράς:
   1. Χρεώσεις από VIVA PAYMENTS για την εκκαθάριση των συναλλαγών: για όλο  το διάστημα ισχύος (36 μήνες) και για  όλους του Επιλέξιμους Χρήστες  ανεξαιρέτως, εφαρμόζεται αμοιβή /κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 0,80%  επί της αξίας της (ισχύει για το σύνολο των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών  Visa και ΜasterCard που έχουν εκδοθεί από  χρηματοπιστωτικό  ίδρυμα στην Ελλάδα ρητώς εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών. Για το σύνολο των εταιρικών καρτών VISA-MASTERCARD και καρτών VISA & MasterCard έκδοσης από χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα του Εξωτερικού  θα ισχύει αμοιβή/κόστος εκκαθάρισης ανά συναλλαγή ίση με 1,50%  επί της αξίας της).
   2. Χρεώσεις από VIVA SERVICES για  τη μίσθωση του τερματικού POS: Για το 1ο έτος (ήτοι για τους πρώτους 12 μήνες) ισχύος της Προσφοράς για τη μίσθωση του τερματικού POS που θα επιλέξει ο Επιλέξιμος Χρήστης από τη VIVA SERVICES δε θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη. Για τα επόμενα έτη για τη διαμόρφωση των όρων της Προσφοράς το ετήσιο όριο τζίρου ορίζεται στο ποσό των €15.000. Εφόσον η συνολική αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστη που εκκαθαρίζονται μέσω της VIVA PAYMENTS με φυσική παρουσία των πελατών (Card Present Συναλλαγές) κατά το 1ο και 2ο έτος ισχύος της  προσφοράς υπερβαίνει ετησίως το προαναφερθέν ποσό, τότε αντίστοιχα για το 2ο και 3ο έτος ισχύος της Προσφοράς, για τη μίσθωση του τερματικού POS που θα επιλέξει ο Επιλέξιμος Χρήστης από τη VIVA SERVICES δε θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη. Εάν  η συνολική  αξία των συναλλαγών του Επιλέξιμου Χρήστου που εκκαθαρίζονται μέσω της VIVA PAYMENTS κατά το 1ο και 2ο έτος ισχύος της Προσφοράς είναι μικρότερη του ποσού των €15.000 ετησίως, τότε για το 2ο και το 3ο έτος ισχύος της προσφοράς αντίστοιχα θα επιβάλλεται μίσθωμα προς τον Επιλέξιμο Χρήστη για τη μίσθωση του τερματικού POS ίσο με α) 6,99€/μήνα για μικρό φορητό τερματικό POS, β) 8,99€/μήνα για ενσύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS και γ) 14,99€/μήνα για ασύρματο επιτραπέζιο τερματικό POS.
    Oι προαναφερθείσες χρεώσεις επιβαρύνονται επιπλέον με το νόμιμο ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι ίδιοι όροι της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ που αναφέρονται ανωτέρω.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νία λήξης προσφοράς: 10 Ιανουαρίου 2018
To Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (εφεξής «VIVA PAYMENTS») σε συνεργασία με τη «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «VIVA») προσφέρει σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, πρατηριούχους υγρών καυσίμων, ειδική προσφορά μίσθωσης συσκευών τερματικού «VIVA WALLET POS» για 36 μήνες με έως και μηδενικό μίσθωμα και προνομιακή προμήθεια στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των συσκευών αυτών.
1.Όροι & προϋποθέσεις
 
 
  1. Δικαιούχοι της προσφοράς είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) εκ των 47.30.8, 47.30.81, 47.30.81.01, 47.30.81.02, 47.30.81.03, 47.30.81.04, 47.30.81.05, 47.30.81.06, 47.30.81.07 (εφεξής «Επιχειρήσεις»), τα οποία από 25/5/2017 και εφεξής σωρευτικά α) θα εγγραφούν ως Επαγγελματίες Χρήστες στη VIVA PAYMENTS (σύμφωνα με τους όρους χρήσης VIVA WALLET στο www.vivawallet.com) και β) θα μισθώσουν από τη VIVA συσκευή τερματικού VIVA WALLET POS. Ως ημερομηνία της μίσθωσης θα εκλαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου παραγγελίας της Επιχείρησης για τερματικό VIVA WALLET POS.
  2. Κάθε Επιχείρηση εντάσσεται στην παρούσα προσφορά κατόπιν αιτήματός της προς τη VIVA PAYMENTS, το οποίο γίνεται αποδεκτό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τελευταίας.
  3. Η παρούσα προσφορά ισχύει για τους ακόλουθους τύπους τερματικών VIVA WALLET POS:
   α) ενσύρματο επιτραπέζιο και
   β) ασύρματο επιτραπέζιο,
   εκ των οποίων κάθε Επιχείρηση επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες της.
  4. Για κάθε Επιχείρηση που μισθώνει τερματικό VIVA WALLET POS δυνάμει της παρούσας προσφοράς ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μισθώματα:
   i) Δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες μίσθωσης,
   ii) Για τους επόμενους 12 μήνες μίσθωσης (από τον 13ο μήνα έως το 24ο μήνα μίσθωσης), δωρεάν εφόσον η Επιχείρηση πραγματοποίησε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μίσθωσης συναλλαγές με χρήση του τερματικού «VIVA WALLET POS» με φυσική παρουσία κατόχου και της αντίστοιχης κάρτας, το συνολικό ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των € 25.000. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν υπολείπεται σε αξία των €25.000, θα επιβάλλεται μίσθωμα, ανάλογα με τον τύπο του τερματικού VIVA WALLET POS, ως ακολούθως:
   α) € 8,99 +ΦΠΑ / μήνα για ενσύρματη συσκευή VIVA WALLET POS και
   β) € 14,99 + ΦΠΑ / μήνα για ασύρματη συσκευή VIVA WALLET POS.
   iii) Για τους τελευταίους 12 μήνες μίσθωσης (ήτοι από τον 25ο μισθωτικό μήνα έως και τον 36ο μήνα), θα ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προβλέπονται για το 2ο μισθωτικό δωδεκάμηνο υπό (ii).
  5. Η παρούσα προσφορά ισχύει για 36 μήνες, η οποία άρχεται από την ημερομηνία μίσθωσης σύμφωνα με τον όρο 1.1. και λήγει με την παρέλευση των 36 μηνών.
  6. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση του τερματικού VIVA WALLET POS το οποίο μισθώνεται στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς, η VIVA PAYMENTS θα επιβάλλει στην Επιχείρηση ειδική προμήθεια 0,59% επί της ονομαστικής αξίας εκάστης συναλλαγής (για κάρτες εκδόσεως χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Ελλάδος, εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών). Για τις συναλλαγές με κάρτες εκδόσεως εξωτερικού ή εταιρικές κάρτες, θα επιβάλλεται προμήθεια 1,5% επί της ονομαστικής αξίας της συναλλαγής. Η εκάστοτε προμήθεια επιβάλλεται και παρακρατείται από τη VIVA PAYMENTS κατά το χρόνο εκκαθάρισης έκαστης συναλλαγής.
  7. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν επιθυμεί τη συνέχιση της μίσθωσης της παρούσας προσφοράς πριν την παρέλευση των 36 μηνών, υποχρεούται σε εξόφληση τυχόν μισθωμάτων έως τη συμπλήρωση και του 36ου μηνός καθώς και στην επιστροφή του τερματικού VIVA WALLET POS στη VIVA, άλλως θα υποχρεούται ν’ αποζημιώσει τη VIVA καταβάλλοντας την αξία του τερματικού VIVA WALLET POS, όπως αυτή δημοσιεύεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της VIVA.
2.Λοιποί όροι
 
 
  1. Η παρούσα προσφορά δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της VIVA PAYMENTS ή/ και της VIVA που αφορά σε προνομιακή προμήθεια αντίστοιχα ή/ και σε μίσθωση τερματικών VIVA WALLET POS, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στους ΟΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS) (https://www.vivawallet.com/el-gr/posterms) και τους ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVA WALLET (https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms). Οι παρόντες όροι θεωρούνται ειδικοί και υπερισχύουν κάθε αντίθετου όρου που συμπεριλαμβάνεται στους ανωτέρω γενικούς όρους. Η παρούσα αποτελεί προσφορά της VIVA PAYMENTS σε συνεργασία με τη VIVA, η οποία δύναται να τροποποιηθεί ή καταργηθεί οποτεδήποτε με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή της αντίστοιχης τροποποίησης ή κατάργησης. Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα αυτή και σε περίπτωση διαφωνίας με την προτεινόμενη τροποποίηση/ κατάργηση οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τη VIVA και τη VIVA PAYMENTS, καταγγέλλοντας τη μίσθωση, η οποία θα ισχύει με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ενημέρωση. Εφόσον η Επιχείρηση εξακολουθήσει να προβαίνει σε συναλλαγές μετά την εφαρμογή της τροποποίησης ή κατάργησης αντίστοιχα, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της προσφοράς.
ΟΡΟΙ PREMIUM ΠΑΚΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ “VIVA WALLET POS”
Η «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής «VIVA») σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ» (εφεξής «VIVA PAYMENTS») προσφέρει σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες προνομιακό πακέτο μίσθωσης συσκευών τερματικού «VIVA WALLET POS» για 36 μήνες με έως και μηδενικό μίσθωμα και προνομιακή προμήθεια στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτών («PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ»).
1. Περιγραφή PREMIUM ΠΑΚΕΤΟΥ - Όροι & προϋποθέσεις
 
  1. Δικαιούχοι του PREMIUM ΠΑΚΕΤΟΥ είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εφεξής «Επιχειρήσεις») τα οποία από 20/06/2017 και εξής α) θα εγγραφούν ως Επαγγελματίες Χρήστες στη VIVA PAYMENTS (σύμφωνα με τους όρους χρήσης VIVA WALLET στο www.vivawallet.com) και β) θα μισθώσουν από τη VIVA συσκευή τερματικού VIVA WALLET POS για 36 μήνες. Ως ημερομηνία της μίσθωσης θα εκλαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου παραγγελίας της Επιχείρησης για τερματικό VIVA WALLET POS.

   Κάθε Επιχείρηση που επιθυμεί να μισθώσει τερματικό VIVA WALLET POS με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ, υποβάλλει σχετικό αίτημα προς τη VIVA, η οποία το αποδέχεται ή το απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ ισχύει για περιορισμένο αριθμό Επιχειρήσεων.
  2. Το PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ είναι διαθέσιμο για τους ακόλουθους τύπους τερματικών VIVA WALLET POS:
    α) φορητό,
    β) ενσύρματο,
    γ) ασύρματο,
   εκ των οποίων κάθε Επιχείρηση επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες της.
  3. Για κάθε Επιχείρηση που μισθώνει τερματικό VIVA WALLET POS με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ ισχύουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα μισθώματα:
    i) Δωρεάν για τους πρώτους 12 μήνες μίσθωσης,
    ii) Για τους επόμενους 12 μήνες μίσθωσης (από τον 13ο μήνα έως το 24ο μήνα μίσθωσης), δωρεάν εφόσον η Επιχείρηση πραγματοποίησε κατά τους προηγούμενους 12 μήνες μίσθωσης συναλλαγές με χρήση του τερματικού «VIVA WALLET POS», το συνολικό ύψος των οποίων υπερβαίνει το ποσό των € 25.000. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν υπολείπεται σε αξία των €25.000, θα επιβάλλεται μίσθωμα, ανάλογα με τον τύπο του τερματικού VIVA WALLET POS, ως ακολούθως:  
         α) € 6,99 / μήνα για φορητή συσκευή VIVA WALLET POS,
         β) € 8,99 / μήνα για ενσύρματη συσκευή VIVA WALLET POS και
         γ) € 14,99/ μήνα για ασύρματη συσκευή VIVA WALLET POS.     
    iii) Για τους τελευταίους 12 μήνες μίσθωσης (ήτοι από τον 25ο μισθωτικό μήνα έως και τον 36ο μήνα), θα ισχύουν κατ’ αναλογία όσα προβλέπονται για το 2ο μισθωτικό δωδεκάμηνο υπό (ii).
  4. Το PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ έχει αρχική υποχρεωτική διάρκεια 36 μηνών, η οποία άρχεται από την ημερομηνία μίσθωσης σύμφωνα με τον όρο 1.1. και λήγει με την παρέλευση των 36 μηνών, ανανεώνεται δε αυτόματα για 12 μήνες κάθε φορά, εκτός εάν 30 ημέρες πριν τη λήξη είτε της αρχικής διάρκειας είτε της ανανεούμενης, η Επιχείρηση δηλώσει εγγράφως στη VIVA τη μη συνέχιση της μίσθωσης με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ. Σε κάθε άλλη περίπτωση και με την επιφύλαξη του όρου 2.3., η Επιχείρηση δεν δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα.
  5. Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται με χρήση του τερματικού VIVA WALLET POS το οποίο μισθώνεται στο πλαίσιο PREMIUM ΠΑΚΕΤΟΥ, η VIVA PAYMENTS θα επιβάλλει στην Επιχείρηση ειδική προμήθεια η οποία:
    α) συμφωνείται με κάθε επιχείρηση κατά την έναρξη της μίσθωσης τερματικού VIVA WALLET POS με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ και
    β) αντιστοιχεί στην προμήθεια που επιβάλλει στην Επιχείρηση οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με το οποίο η τελευταία συνεργάζεται για την εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες μειωμένη κατά ποσοστό 20%. Προκειμένου να εφαρμοστεί η έκπτωση αυτή, η προμήθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποδεικνύεται με αντίγραφα κινήσεως τραπεζικού λογαριασμού της Επιχείρησης τα οποία έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών που προηγούνται της μίσθωσης τερματικού με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ.
  6. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από την επιχείρηση η προμήθεια που επιβάλλουν τα συνεργαζόμενα μ’ εκείνη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εκκαθάριση συναλλαγών με κάρτες, ώστε να εφαρμοστεί η έκπτωση 20% του όρου 1.5. ανωτέρω, θα εφαρμόζονται οι προμήθειες που προβλέπονται στον τιμοκατάλογο της VIVA PAYMENTS ανάλογα με το είδος της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης κάρτας.
2. Λοιποί όροι
 
  1. Το PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της VIVA ή/ και της VIVA PAYMENTS που αφορά σε μίσθωση τερματικών VIVA WALLET POS ή/ και σε προνομιακή προμήθεια αντίστοιχα.
  2. Για τις μισθώσεις με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ ισχύουν κατ’ αναλογία τα προβλεπόμενα στους όρους 2, 3, 4, 5, 7.2.-7.3, 9 και 11 των ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS) (https://www.vivawallet.com/el-gr/posterms). Οι παρόντες όροι θεωρούνται ειδικοί και υπερισχύουν κάθε αντίθετου όρου όπως προβλέπεται στους ΟΡΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS) ή/ και τους ΌΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ VIVA WALLET (https://www.vivawallet.com/el-gr/business-terms).
  3. Το PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ αποτελεί προσφορά της VIVA σε συνεργασία με τη VIVA PAYMENTS, η οποία δύναται να τροποποιηθεί ή καταργηθεί οποτεδήποτε με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.vivawallet.com δέκα (10) ημέρες πριν την εφαρμογή της αντίστοιχης τροποποίησης ή κατάργησης. Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να ελέγχουν τακτικά την ιστοσελίδα αυτή και σε περίπτωση διαφωνίας με την προτεινόμενη τροποποίηση/ κατάργηση οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως τη VIVA και τη VIVA PAYMENTS, καταγγέλλοντας τη μίσθωση, η οποία θα ισχύει με την παρέλευση 10 ημερών από τη σχετική ενημέρωση. Εφόσον η Επιχείρηση εξακολουθήσει να προβαίνει σε συναλλαγές μετά την εφαρμογή της τροποποίησης ή κατάργησης αντίστοιχα, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση ή κατάργηση της προσφοράς.
  4. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης με PREMIUM ΠΑΚΕΤΟ ή καταγγελίας αυτής σύμφωνα με τον όρο 2.3. ανωτέρω, η Επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει το τερματικό VIVA WALLET POS στη VIVA, άλλως θα υποχρεούται ν’ αποζημιώσει τη VIVA καταβάλλοντας την αξία του τερματικού VIVA WALLET POS, όπως αυτή δημοσιεύεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της VIVA.